Pazartesi, Ağustos 2, 2021
Ana Sayfa Açık Öğretim Ders Notları Türkiye Ekonomisi Ders Notları

Türkiye Ekonomisi Ders Notları

14337

Türkiye Ekonomisi Ders Notları

Türkiye Ekonomisi Ders Notları Ünite 8

0
Türkiye Ekonomisi Ders Notları nın son ünitesine geldik sonunda ; Ödemeler Dengesi, Dış Borçlar ve Döviz Piyasası Planlı dönem olarak bilinen 1960’lı ve 70’li yıllarda Türkiye, ithal ikameci sanayi­leşme politikaları takip ederek; dünya ekonomileri ile bütünleşmesini...
Türkiye Ekonomisi Ders Notları

Türkiye Ekonomisi Ders Notları Ünite 7

0
Türkiye Ekonomisi Ders Notları Ünite 7 ; Türkiye’de Finansal Yapı, Krizler ve Ekonomik İstikrar Kararları Ünite 7 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 25.04.2001 tarih ve 4651 sayılı kanunla TCMB’nin temel görevi, fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu kontrol altında...
Türkiye Ekonomisi Ders Notları

Türkiye Ekonomisi Ders Notları Ünite 6

0
Türkiye Ekonomisi Ders Notları 6 ünite ; Temel Sektörlerde Gelişmeler 3 : Hizmet Sektörü Uluslararası Hizmet Sunum Yolları ; Hizmetin Sınır Ötesi Dolaşımı Tüketicinin İhracatçı Ülkeye Haretketi Hizmetin Sağlanacağı Ülkede Ticari Varlık Oluşturması Gerçek Kişilerin Hizmet...
Türkiye Ekonomisi Ders Notları

Türkiye Ekonomisi Ders Notları Ünite 5

0
Temel Sektörde Gelişmeler 2; Sanayi Sektörü Gelişmiş ekonomi bir anlamda sanayileşmiş eko­nomi demektir. Osmanlı Devletinde Sanayi Sektörünün Gelişimi İkinci Meşrutiyet’in 1908’de ilan edilmesiyle sanayileşme olmadan ülkenin kalkınamayacağını ileri süren devlet adamlarının sayısı artmaya başlamıştır.Aralık 1913 tarihinde iktidardaki...
Türkiye Ekonomisi Ders Notları

Türkiye Ekonomisi Ders Notları Ünite 4

2
Temel Sektörlerde Gelişmeler 1 : Tarım Sektörü Tarımsal faaliyet, ana yapı olarak bitkisel ve hayvansal üretimle balıkçılık faaliyetlerinden ibarettir. İktisadi gelişme sürecinde tarım sektörünün önemine ilk kez sistema­tik olarak değinen iktisat ekolü Fizyokrasi’dir. Fizyokrasi’nin kurucusu Fran­sız...
Türkiye Ekonomisi Ders Notları

Türkiye Ekonomisi Ders Notları Ünite 3

0
Kamu Ekonomisinde Gelişmeler Kamu kesiminin büyüklüğünü dar anlamda kamu bütçesi içinde görebiliriz. Geniş anlamda kamu kesimi ise yerel yönetimleri (mahalli idarileri), kamu iktisadi kuruluşlarını, fonları, sosyal güvenlik kuruluşları ve döner sermayeli kuruluşları da kapsamaktadır. Tam Kamusal...
Türkiye Ekonomisi Ders Notları

Türkiye Ekonomisi Ders Notları Ünite – 2

0
Türkiye Ekonomisi Ders Notları ünite 2 den kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar programın biraz gerisinde kaldım o yüzden elimden geldiğince hızlı bir şekilde devam edeceğim ; Türkiye’de Milli Gelir, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Ünite 2 Üretilen...
Türkiye Ekonomisi Ders Notları

Türkiye Ekonomisi Ders Notları

11
Türkiye Ekonomisi Ders Notları 1. ünite'nin ders notlarına başlamadan önce bir şey farkettim oda Google da en çok aranan ders notu dersi vermekte zorlandığımız bir ders aylık ortalama 4-5 bin civarı arama yapılıyor hele...